Onze plannen zijn SMART en onderscheidend
Onze plannen zijn SMART en onderscheidend
Bel ons! 0186 - 656 222

Tenderadvies

De ervaren adviseurs van ConQuest tenders. werken samen met jou aan Plannen van Aanpak die de klantvraag optimaal beantwoorden, onderscheidend en SMART zijn. Daarnaast zijn wij  je kennispartner voor professionele trainingen.

EMVI-advies voor een winnend Plan van Aanpak

De EMVI-adviseurs van ConQuest tenders. denken ‘outside the box’ en zijn altijd op zoek naar de onderscheidende factor in je verhaal. Waarom gaat jouw aanbieding winnen? Dat zit 'm tegenwoordig vaak niet meer in de techniek, maar in de toegevoegde waarde die jouw oplossing heeft voor de omgeving. Of in de mate waarin je de relevante risico's identificeert en hiervoor effectieve beheersmaatregelen weet te formuleren.

Dankzij onze niet-technische achtergrond (al onze adviseurs hebben minimaal HBO Communicatie) kijken wij vooral vanuit de klant (jouw opdrachtgever), de omgeving en de uiteindelijke gebruiker naar jouw oplossing. Daarbij zijn we kritisch en vragen we door.

Tenderbegeleiding voor de juiste vragen en antwoorden

Je hebt nog niet veel ervaring met tenders en aanbestedingen? ConQuest tenders. begeleidt je graag en gaat samen met jou aan de slag met een inschrijving.

Aan de hand van aanbestedingsdocumenten bepalen we de kansen en risico's en wat de strategie wordt. Maar ook heel concreet: wat er allemaal gedaan moet worden. Wij benadrukken het onderscheidend vermogen van je inschrijving. Van tevoren maken we afspraken over de taakverdeling en de daaraan gekoppelde kosten.

Een heldere blik op in te dienen stukken met een preview

Het lijkt heel simpel, maar is echt alles helder in de aanbestedingsdocumenten en inschrijfleidraad? Vaak zijn er toch zaken voor meerdere interpretaties vatbaar of komen we tegenstrijdigheden en onrealistische eisen tegen. Wanneer we deze vroeg genoeg signaleren, is er nog voldoende tijd om een vraag aan de opdrachtgever te stellen.

Vragen stellen helpt de 'vraag achter de vraag' van je opdrachtgever helder te krijgen. ConQuest tenders. denkt daarom actief mee over vragen bij inlichtingenrondes en helpt bij het voorbereiden van dialoogrondes.

Reviews voor een kritische blik

De betekenis van het woord review is ‘kritische beoordeling’. Dat is precies wat ConQuest tenders. doet: wij beoordelen de door jou aangeleverde teksten voor een Plan van Aanpak zowel inhoudelijk als taaltechnisch. We toetsen je plan aan de eisen in de inschrijfleidraad, het bestek en de nota’s van inlichtingen. Worden alle in de leidraad gevraagde onderdelen behandeld? Beantwoordt de tekst de vraag in de leidraad voldoende? Is het projectspecifiek en SMART genoeg?

Wij zijn niet alleen kritisch, maar op basis van onze brede kennis doen we ook nuttige suggesties voor verbetering.

Communicatie speelt een sleutelrol bij omgevingsmanagement

Bij de uitvoering van grote, complexe projecten hebben stakeholders verschillende - soms tegenstrijdige - belangen. Het is essentieel om hier al in de tenderfase op een juiste wijze mee om te gaan. De professionals van ConQuest tenders. onderkennen de sleutelrol die communicatie hierbij speelt.

Wij zetten onze kennis en ervaring op het gebied van omgevingsmanagement in door in een zo vroeg mogelijk stadium aan te sluiten bij je tenderteam. Voor het EMVI-plan beschrijven we wie de omgeving is. Ook bepalen we samen met je experts welke hinder de uitvoering van het project met zich meebrengt en hoe je deze zo veel mogelijk beperkt.
Lees hier meer over onze omgevingsmanager.

Trainingen

Wat is het geheim van een winnend Plan van Aanpak? Hoe zorg je ervoor dat je onderscheidend bent en de meerwaarden in je plan van aanpak weet te benadrukken? Dat leer je allemaal tijdens één van de trainingen die ConQuest biedt.

 Tijdens onze training leer je de theorie maar gaan we vooral praktisch met elkaar aan de slag om jouw plan van aanpak naar een hoger niveau te tillen.

Lees meer over onze trainingen.

Meer lezen

Interessant? Deel deze pagina

Elke tender kent specifieke vaktaal
waterbodemoppervlaktedetectieonderzoek toeritdoseerinstallatie groutanker krooshekreiniging rotganskeuteldichtheidstellingen surplusslibindikker flocculator probalistische planning stekerbare oplossingen de kleine modderkruiper mitigerende maatregelenstil mastiek asfalt tunnel technische installaties (TTI) influent effluent eisen klic-melding vleermuis hop-over waterbodemoppervlaktedetectie verkeerslichtbeïnvloedingssysteem

ConQuest tenders. is onderdeel van ConQuest communication. creation. tenders.